Inspired by "The road not taken" by Robert Frost, carretera desconocida is an introspection through Galician rural landscape. A drift that runs through secondary roads where for a moment I can contemplate the path that stretches in front of me and behind me.
Inspirado en "The road not taken" de Robert Frost, carretera desconocida é unha introspección a través da paisaxe rural galega. Unha deriva que percorre estradas secundarias onde por un momento podo contemplar o camiño que se estende diante e detrás de min.
Back to Top