The feeling of not belonging, a broken will. The action of photographing as a place of reunion. The forest as the place "...to live so sturdily as to rout all that is not life.." ​​​​​​​

Sentimiento de non pertenza, voluntade crebada. A acción de fotografiar como lugar de reencontro. O bosque, o espazo donde “...vivir profundamente e refugar todo aquilo que non fora vida…”
Back to Top