Inspired by "The road not taken" by Robert Frost, carretera desconocida is an introspection through Galician rural landscape.
A drift that runs through secondary roads where for a moment I can contemplate the path that stretches in front of me and behind me.

Large format and medium format film photography.
Inspirado en "The road not taken" de Robert Frost, carretera desconocida é unha introspección a través da paisaxe rural galega. Unha deriva que percorre estradas secundarias onde por un momento podo contemplar o camiño que esténdese diante e detrás de min. 
Fotografía química de gran formato e formato medio..
Back to Top