23 days of drifting day and night in Tokyo city.
A selection of these photographs is part of the book "Photographs from Japan" in which I am lucky enough to collaborate with photographer Juan Rodriguez

Edited by C2C Proyectos Editoriales and designed by Fabulatorio.
23 dias de deriva percorrendo día e noite a cidade de Tokio.
Unha seleción de esas fotografías forma parte do libro "Photographs from Japan" no que teño a sorte de colaborar có fotógrafo Juan Rodríguez. 

Editado por C2C Proyectos Editoriales e diseñado por Fabulatorio.
Back to Top